Yeterlik Yürütme Kurulu

Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu:

Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kuruluna ulaşmak için TDYYK@turkdermatoloji.org.tr tıklayınız

Asil Üyeler

Dr. Hayriye SARICAOĞLU (Başkan)
Dr. Kamer GÜNDÜZ (Başkan Yard.)
Dr. Selda Pelin KARTAL (Sekreter)
Dr. Başak YALÇIN
Dr. Arzu KILIÇ
Dr. Filiz CANPOLAT
Dr. Işıl İNANIR
Dr. Emek KOCATÜRK
Dr. Ayça CORDAN YAZICI
Dr. Ali Haydar PARLAK
Dr. Emel Erdal ÇALIKOĞLU (TDDYK üyesi)


Yedek Üyeler

Dr. Emine Tamer
Dr. Deniz Demirseren


Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Yönergesi

Yeterlik Yürütme Kurulu 2019-2020

Yeterlik Yürütme Kurulu 2014-2017

Yeterlik Yürütme Kurulu 2012-2014

Yeterlik Yürütme Kurulu 2010-2012

Yeterlik Yürütme Kurulu 2008-2010

Yeterlik Yürütme Kurulu 2004-2008