TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu

Görevleri

Yeterlik Yürütme Kurulunun Görevleri:

 1. Yeterlik Yürütme Kurulu, Türk Dermatoloji Derneği yönetim kurulu ile eşgüdüm içerisinde çalışır.
 2. Akreditasyon Kurulunun 1 asıl üyesini, Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu ve Yeterlik Sınav Komisyonu üyelerini seçer.
 3. TTB-UDEK-UYEK Genel Kurulunda Yeterlik Kurulunu temsil etmek üzere Yeterlik Kurulu başkanı ve bir temsilcisini görevlendirir.
 4. Gerekli çalışmaları yürütebilmek için Yeterlik Yürütme Kurulu yılda en az 2 kez toplanır.
 5. Yeterlik Kurulları ve Komisyonlarının çalışmalarını sağlar, izler ve işlevlerini düzenler.
 6. Yeterlik Genel Kurulu toplantılarına gündem hazırlar ve çalışma raporunu sunar. Yeterlik kurul ve komisyonlarının öneri ve raporlarını değerlendirir ve karar alır.
 7. Uzmanlık dalı ile ilgili eğitim ve uzmanlık alanı konusunda üst kurumlarca talep edilen bilgileri hazırlar, karar alır ve dernek yönetim kuruluna sunar.
 8. Yeterlik ve akreditasyon ile ilgili ileriye yönelik çalışmalar yapar ve yapılanmayı sağlar.
 9. Yeterlik sınav tarihlerini, yerini, sınava giriş aidatını belirler ve o yıl başında duyurur.
 10. Yeterlik sınavına girmek üzere başvuran adayların başvurularını sınav komisyonu ile beraber değerlendirir ve uygun olanların sınava alınmasını sağlar, sınav listelerini onaylar.
 11. Yeterlik sınav sonuçlarını duyurur ve belgeleri onaylar.
 12. Akreditasyon Kurulunun raporlarını temel alarak eğitim kurumlarının/birimlerinin isteğe bağlı başvuruları sonucu akreditasyonlarını gerçekleştirir, belirlenen standartlara ulaşamamış olan gönüllü eğitim kurumları/birimleri için öneriler getirir, gelişmelerini takip eder ve bu konuda dernek yönetim kuruluna ve TTB-UDEK-UYEK’e bilgi verir.
 13. Yeterlik Yürütme Kurulu, Genel Kurul sonrası seçilen Kurul ve Komisyon üyelerinin iletişim bilgilerini UYEK’e bildirir.
 14. Yılda en az 1 kez sınav tarihlerini ve varsa kurum ziyaret programlarını UYEK’e bildirir.
 15. Deri ve Zührevi Hastalıkları uzmanlarını TTB-UDEK-UYEK ve ilgili diğer kurumlarda temsil eder.
 16. Yılda bir kere Eğitim Kurultayının yapılmasını sağlar ve programını düzenler.
 17. Yeterlik Genel Kuruluna karşı sorumludur.

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Yönergesi