Yapılanma

EPGK, YYK tarafından seçilen 11 üyeden oluşur. Bu üyeler, uzmanlık eğitimi veren bir kurum/birimde en az 5 yıl aktif eğitici olarak çalışan dermatologlardır. Üyelerin seçiminde coğrafik bölgelerin yeteri kadar temsil edimesine önem verilir. EPGK üyeleri 4 yıllık süre için görevlendirilirler. Süresi dolan üyelerin yerine YYK yeni üyeler seçer. Komisyon üyeleri üst üste 2 dönemden fazla görev alamazlar. EPGK kendi arasında bir başkan ve bir raportör seçer. Mazeretini yazılı olarak bildirmeden ardı ardına iki kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer ve onun yerine yeni YYK tarafından yeni bir üye atanır. EPGK’ya Türk Dermatoloji Derneği uzmanlık öğrencisi kolu temsilcisi gözlemci üye olarak katılır.

EPGK YYK’ya karşı sorumludur. Yılda en az iki kez ve gerektiğinde YYK’nın çağrısı ile toplanarak hazırladıkları raporu YYK’ya sunar.

ÜYELER:  
   
Dr. Gonca Elçin (Başkan): (17.5.2019’dan beri)- Üyelik başlangıcı: 2014
Dr. Gülsüm Gençoğlan (Raportör): (17.5.2019’dan beri)- Üyelik başlangıcı: 2017
Dr. Fatih Göktay: Üyelik başlangıcı: 2017
Dr. Soner Uzun: Üyelik başlangıcı: 2014
Dr. Mualla Polat: Üyelik başlangıcı: 2017
Dr. Demet Çiçek: Üyelik başlangıcı: 2017
Dr. Müge Güler Özden: Üyelik başlangıcı: 2017
Dr. Çiğdem Asena Doğramacı: Üyelik başlangıcı: 2017
Dr. Güneş Gür Aksoy: Üyelik başlangıcı: 2019
Dr. Dilek Seçkin: Üyelik başlangıcı: 2018
Dr. Çağdaş Akaslan: Üyelik başlangıcı: 2018