TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu

11. Dermatoloji Yeterlik Sınavının Uygulama Aşaması 30 Ekim 2022 Tarihinde Ankara' da Yapıldı