TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU

tdyyk

Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu Online Toplantısı

Yeni seçilen Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu toplantısını çevrimiçi olarak gerçekleştirdi.