TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu

Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu Online Toplantısı

Yeni seçilen Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu toplantısını çevrimiçi olarak gerçekleştirdi.