TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu

11. Kış Okulu 2018

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu, Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu tarafından uzmanlık öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Dermatoloji Kış Okulu’nun onbirincisi, 05 – 08 Aralık 2018 tarihlerinde Antalya Ela Quality Resort Otel’de gerçekleşecektir. 11. Dermatoloji Kış Okulu’nda, ekteki bilimsel program kapsamında aşağıdaki temel öğrenim hedeflerinin kazandırılması planlanmaktadır;

Çekirdek müfredat bilgi hedefleri içinde ilk sıralarda yer alan hastalıklara özgü klinik belirtilerin, (karşılaşabilecekleri farklı şiddet ve görünümdeki hasta tipleri ile) öğrenilmesi,

1. Klinik belirtilerden yola çıkarak ayırıcı tanı sürecinin planlanıp tanıya ulaşılması,

2. Hastaya ve duruma özgü akılcı tedavi planlamasının yapılabilmesi,

3. Hastalıkların önlenebilirliği konusunda fikir sahibi olunması,

4. Çekirdek müfredat beceri hedefleri arasında yer alan ve günlük pratikte sık uygulanabilecek becerilerin kazandırılması.

11. Dermatoloji Kış Okulu Programında yer alan konular, karşılıklı etkileşimin daha rahat olabilmesi açısından grubun üçe bölünmesi ile oluşturulan 20’şer kişilik 3 ayrı gruba dönüşümlü olarak ve interaktif sunum teknikleri kullanılarak verilecektir. “Tanınız nedir?” başlıklı oturumlar ise tüm gruba ve “Key pad” yardımı ile aktarılacaktır. Önceki Kış Okulu katılımcı ve eğiticilerin geri bildirimleri doğrultusunda, bazı beceriler için düzenlenen ve yüksek oranda talep gören atölye çalışmaları bu okulda da gerçekleştirilecektir. Ayrıca, katılımcıların eğitici ve sıra dışı buldukları kendi olgularını sundukları ve tartıştıkları, en iyi üç sunumun ödüllendirileceği “Bir Olgunun Öğrettikleri” başlığı altında olgu sunumu oturumları da gerçekleştirilecektir.

Komisyonumuz programın hedef kitlesini, Dermatoloji alanında ihtisas yapan ve tıpta uzmanlık eğitiminin son yılında bulunan dermatoloji tıpta uzmanlık öğrencileri ile son bir yıl içinde dermatoloji uzmanı olmuş ve daha önce Kış Okulu’na katılamamış meslektaşlarımız olarak belirlemiştir. Katılımcı sayısı 60 olarak hedeflenmiştir. 11. Dermatoloji Kış Okulu’na katılım konusunda 4. yıl uzmanlık öğrencilerine öncelik verilmesi, planlanan katılımcı sayısına ulaşılamaması durumunda, başvuru sırasıyla 3. yıl uzmanlık öğrencilerinin de kabul edilmesi planlanmıştır.

Uzmanlık öğrencilerinin kayıt ve konaklama (tam pansiyonlu) giderlerinin tümü, Türk Dermatoloji Derneği tarafından karşılanacaktır. Katılımcıların bu destekten yararlanabilmesi için Türk Dermatoloji Derneği üyesi olma koşulu aranacaktır.

Kış Okuluna katılmak isteyen uzmanlık öğrencileri görev yaptıkları kurumu ve göreve başladıkları tarihi belirterek okul web sayfasındaki kayıt bölümünden başvurabilirler. Kış Okulu’na kayıtlar 29 Ekim 2018 tarihinde başlayacak ve 02 Kasım 2018 tarihinde sona erecektir.

Saygılarımızla,

 

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu

Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu

EK: 11. Kış Okulu Programı