TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu

12. Kış Okulu 2019

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu, Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu tarafından uzmanlık öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Dermatoloji Kış Okulu’nun onikincisi 11-14 Aralık 2019 tarihlerinde Antalya Ela Quality Resort Otel’de gerçekleşecektir. 12. Dermatoloji Kış Okulu’nda, ekteki bilimsel program kapsamında aşağıdaki amaç ve öğrenim hedeflerine ulaşılması planlanmaktadır.

Amacı, çekirdek müfredat bilgi hedefleri içinde yer alan ve sık karşılaşılan hastalıklarda olgu yönetiminin kazandırılması olan Kış Okulunun öğrenim hedefleri;

  1. Klinik belirtilerden yola çıkarak ayırıcı tanı sürecinin planlanıp tanıya ulaşılması,
  2. Hastaya ve duruma özgü akılcı tedavi planlamasının yapılması,
  3. Hastalıklardan korunma ve sağlığın geliştirilmesi konularında önerilerde bulunulmasıdır.

Kış Okulunun hedef kitlesi, eğitiminin 4.yılında bulunan dermatoloji tıpta uzmanlık öğrencileri ve son bir yıl içinde dermatoloji uzmanı olmuş ancak daha önce Kış Okuluna katılamamış meslektaşlarımızdır. Katılımcı sayısı 60 olarak hedeflenmiştir. Hedeflenen katılımcı sayısına ulaşılamaması durumunda 3. yıl uzmanlık öğrencilerinin de kabul edilmesi planlanmıştır.

12. Dermatoloji Kış Okulu Programında yer alan konular, karşılıklı etkileşimin daha rahat olabilmesi açısından 20’şer kişilik 3 ayrı gruba dönüşümlü olarak ve interaktif sunum teknikleri kullanılarak aktarılacaktır. “Tanınız Nedir” başlıklı oturumlar tüm gruba ve “key pad” ile yapılacaktır. “Bir Olgunun Öğrettikleri” başlıklı oturumlarda katılımcılar kendi olgularını sunacak ve akranlarıyla tartışacaklardır. Bu oturumlarda sunulan olgular arasından sıra dışı ve eğitici yönü yüksek olan en iyi üç sunum ödüllendirilecektir.

Katılımcıların kayıt ve tam pansiyon konaklama giderleri Türk Dermatoloji Derneği tarafından karşılanacaktır. Bu destekten yararlanmak için Türk Dermatoloji Derneği üyesi olma koşulu aranacaktır.

Kış Okuluna katılmak isteyen uzmanlık öğrencileri başvurularını görev yaptıkları kurumu ve göreve başladıkları tarihi belirterek, 12. Kış Okulu web sayfasındaki kayıt bölümünden yapabileceklerdir. Kış Okuluna kayıtlar 28 Ekim 2019 tarihinde başlayacak ve 04 Kasım 2019 tarihinde sona erecektir.

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu
Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu


Genel Bilgiler

Okul Tarihi
11 - 14 Aralık 2019

Okul Yeri
ELA QUALITY RESORT OTEL
İskele Mevkii - Belek Antalya – Türkiye
Telefon: +90 (0) 242 352 02 02

12. Dermatoloji Kış Okulu Dili
Okul bilimsel dili, Türkçe’dir.

Okul Danışma ve Kayıt Masası Çalışma Saatleri
11 - 14 Aralık 2019 tarihlerinde 08:00 -19:00 arasında açık olacaktır.

Katılım Sertifikası
Tüm katılımcılara katılım sertifikaları 14 Aralık 2019 tarihinde verilecektir.


Kurullar

Dr. Gonca ELÇİN   Dr. Hayriye SARICAOĞLU
12. Dermatoloji Kış Okulu Koordinatörü   Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanı
     
Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu   Yeterlik Yürütme Kurulu
Dr. Gonca Elçin (Başkan)   Dr. Hayriye SARICAOĞLU (Başkan)
Dr. Gülsüm Gençoğlan (Raportör)   Dr. Kamer GÜNDÜZ (Başkan Yard.)
Dr. Tülin Ergun   Dr. Selda Pelin KARTAL (Sekreter)
Dr. Fatih Göktay   Dr. Başak YALÇIN
Dr. Soner Uzun   Dr. Arzu KILIÇ
Dr. Mualla Polat   Dr. Filiz CANPOLAT
Dr. Demet Çiçek   Dr. Işıl İNANIR
Dr. Müge Güler Özden   Dr. Emek KOCATÜRK
Dr. Çiğdem Asena Doğramacı   Dr. Ayça CORDAN YAZICI
Dr. Melih Akyol   Dr. Ali Haydar PARLAK
Dr. Çağdaş Akaslan   Dr. Emel Erdal ÇALIKOĞLU (TDDYK üyesi)

 


12. Kış Okulu 2019 Programı