TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar AD Ziyareti

 Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Akreditasyon Alt Kurulu'nun başkan ve görevli üyeleri ile TTB UDEK temsilcisi 24 Mart 2022 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar AD' na reakreditasyon amaçlı bir ziyaret gerçekleştirdiler.