TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu

Akreditasyon Belgesi Alan Klinikler

Dosya incelemesi ve kurum ziyareti ile yapılan değerlendirme sonucunda Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi almaya hak kazanan kliniklerimiz kutlarız.