TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu

Akreditasyon Kurulu

Deri ve Zührevi Hastalıklar alanında uzmanlık eğitimi veren kuruluşların eğitim ortamı, eğitici ve eğitim programı standartlarının belirlenip, uzmanlık eğitimi kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Eğitim veren birimlerin gönüllülüğüne dayanan ziyaret programları ile bu standartları sağlayan merkezlere 5 yıllık süre için akreditasyon belgesi verilir.

Akreditasyon Kurulu, Yeterlik Genel Kurulu tarafından uzmanlık eğitimi veren kurumlarda en az 5 yıldır aktif eğitici kadrosunda bulunan üyeler arasından seçilen 8, Yeterlik Yürütme Kurulunun kendi içinden görevlendirdiği 1 üye olmak üzere toplam 9 üyeden oluşur. Seçilen üyeler 4 yıllığına görevlendirilir. Seçim 2 yılda bir olağan genel kurulda yapılır ve her seçimde üye sayısının yarısı (4 üye) yenilenir. Süresi dolan kurul üyeleri üst üste 2 dönemden fazla görev alamazlar.