TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu

Çekirdek Eğitim Müfredatı ile İlişkili Eğitim Çalıştayı 22 Haziran' da Ankara' da Geniş Bir Katılımla Yapıldı

Çekirdek Eğitim Müfredatı ile İlişkili Eğitim Çalıştayı 22 Haziran' da Ankara' da geniş bir katılımla yapıldı.