TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU

tdyyk

Eğitim Kurultayı 2010

2. Deri Ve Zührevi Hastalıklar Eğitim Kurultayı Yapıldı

Dermatoloji Eğitiminin tartışılmak üzere yapılacağı önceden ilan edilen 2. Dermatoloji Eğitim Kurultayı 20 Ekim 2010 tarihinde Antalya/Belek, Susesi Otel Kongre Merkezinde yapılmıştır. Toplantıya Üniversite Tıp Fakültelerinde ve Eğitim Hastanelerinde eğitici olarak görev alan Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanları katılmıştır.
 
2. Deri ve Zührevi Hastalıklar Eğitim Kurultayı Programı
 
Açılış Neslihan ŞENDUR
Eğitim Kurumlarının güncel durumu Sedef  ŞAHİN
Eğitim Kurumlarında Beceri hedeflerinin uygulanabilirliliği Ayşe BOYVAT
EPGK çalışmaları; Kış Okulları    Erkan ALPSOY
Eğitim kurumlarında performans sisteminin eğitime etkileri Nahide ONSUN
Uzmanlık Eğitiminde Etkin müfredat hazırlama Serdar GÜREL
 
Kurultayda Yeterlik Yürütme Kurulu ve komisyonlarının yaptığı çalışmalar özetlenmiş ve katılımcılara bilgi verilmiştir. Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanlık eğitiminde karşılaşılan sorunlar ortaya konmuş ve neler yapılması gerektiği tartışılmıştır.
 
Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu

Eki: Kurultay Raporu için tıklayınız.