TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU

tdyyk

Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu

Dr Fatih Göktay (Başkan)
Dr Gülsüm Gençoğlan (Raportör)
Dr Güneş Gür Aksoy
Dr Demet Çiçek
Dr Çiğdem Asena Doğramacı
Dr Dilek Seçkin Gençosmanoğlu
Dr Mualla Polat
Dr Müge Güler Özden
Dr Özlem Özbağçıvan
Dr Ayşe Akman Karakaş

Gözlemci Üyeler
Dr Sera Kayhan
Dr Tunç Özen