TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu

I. Dermatoloji Beceri Okulu

Değerli Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlık Öğrencileri,

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu, alanımız uzmanlık öğrencilerinin günlük dermatoloji pratiğinde çok sık kullanılan girişimsel uygulamalar konusundaki yetkinliklerini pekiştirmek amacıyla “Girişimsel Beceri Okulu” düzenlemeye karar vermiş ve buna yönelik çalışmalarını 2015 ve 2016 yıllarında yoğunlaştırmıştır. Bunların sonucu olarak hazırlanan Birinci Girişimsel Beceri Okulu’nun, 26-27 Mart tarihleri arasında Ankara’da, Hacettepe Tıp Fakültesinde gerçekleştirilmesi planlanmıştır. 2014 ve 2015 Dermatoloji Kış Okulları katılımcılarının ve eğiticilerin geribildirimleri ışığında içeriği belirlenen okulda ekteki bilimsel program kapsamında aşağıdaki temel beceri hedeflerinin kazandırılması/geliştirilmesi planlanmaktadır;

1. Eksizyonel biyopsi ve oluşan  defektin primer ve flep ile onarımı

2.Yama ve delme testlerinin uygulaması

3. Estetik amaçlı botulinum toksin uygulamaları

4. Tırnak batması tedavisinde kimyasal matriksektomi

5. Lazer uygulamaları; lezyona özel tedavi parametrelerinin belirlenmesi, cihaza yüklenmesi ve uygulama

Bunlara ek olarak, gönüllü katılımcıların seçmeli olarak katılabilecekleri, Mohs Cerrahisi uygulaması konusunda temel bilgi ve becerinin kazandırılması da planlanmıştır.

Bu okul kapsamında, dermatolojik girişimsel beceriler, eğiticiler eşliğinde, 6 kişilik gruplar halinde, bizzat katılımcılar tarafından gerçekleştirilecektir. Eğitimin küçük gruplar halinde gerçekleştirilecek olması dolayısıyla katılımcı sayısı sınırlı olacaktır.

Komisyonumuz hedef kitleyi, 1 Mart 2016 tarihi itibarıyla tıpta uzmanlık eğitiminin ikinci yılını doldurmuş ve 3. yılını tamamlamamış asistanlar olarak belirlemiştir. Herhangi bir gerekçe ile uzun bir izin kullanmış ve ihtisas süresi değişmiş olanlar da halen ihtisaslarının 3. yılında olduklarını kanıtlayan belgelerle (başlangıç tarihine ek olarak kullandıkları iznin belgelerini de ekleyerek) başvurabilirler. Başvuru koşullarını sağlayanlar arasından, başvuru sırasına göre “ilk başvuran” 30 uzmanlık öğrencisi okulda yer almaya hak kazanacaktır.

Kursun finansmanı Türk Dermatoloji Derneği tarafından gerçekleştirilecek ve bu kapsamda, uzmanlık öğrencileri katılım bedeli ödemeyecektir. Ulaşım ve konaklama giderleri ise katılımcılar tarafından karşılanacaktır. Katılımcıların bu okuldan  yararlanabilmesi için Türk Dermatoloji Derneği üyesi olmaları koşulu aranacaktır.

Girişimsel Beceri Okuluna katılmak isteyen uzmanlık öğrencileri, görev yaptıkları kurum, göreve başladıkları tarih ve anabilim dalı başkanı-eğitim sorumlusunun onay belgelerini aşağıda belirtilen e-posta adresine göndererek başvurabilirler. Girişimsel Beceri Okulu’na başvurular “15 Şubat 2016” tarihinde başlayacak ve 1 Mart 2016 tarihinde sona erecektir.

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu

Başvuru Adresi:

sekreterya@turkdermatoloji.org.tr

Değerli Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlık Öğrencileri,

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu, alanımız uzmanlık öğrencilerinin günlük dermatoloji pratiğinde çok sık kullanılan girişimsel uygulamalar konusundaki yetkinliklerini pekiştirmek amacıyla “Girişimsel Beceri Okulu” düzenlemeye karar vermiş ve buna yönelik çalışmalarını 2015 ve 2016 yıllarında yoğunlaştırmıştır. Bunların sonucu olarak hazırlanan Birinci Girişimsel Beceri Okulu’nun, 26-27 Mart tarihleri arasında Ankara’da, Hacettepe Tıp Fakültesinde gerçekleştirilmesi planlanmıştır. 2014 ve 2015 Dermatoloji Kış Okulları katılımcılarının ve eğiticilerin geribildirimleri ışığında içeriği belirlenen okulda ekteki bilimsel program kapsamında aşağıdaki temel beceri hedeflerinin kazandırılması/geliştirilmesi planlanmaktadır;

1. Eksizyonel biyopsi ve oluşan  defektin primer ve flep ile onarımı

2.Yama ve delme testlerinin uygulaması

3. Estetik amaçlı botulinum toksin uygulamaları

4. Tırnak batması tedavisinde kimyasal matriksektomi

5. Lazer uygulamaları; lezyona özel tedavi parametrelerinin belirlenmesi, cihaza yüklenmesi ve uygulama

Bunlara ek olarak, gönüllü katılımcıların seçmeli olarak katılabilecekleri, Mohs Cerrahisi uygulaması konusunda temel bilgi ve becerinin kazandırılması da planlanmıştır.

Bu okul kapsamında, dermatolojik girişimsel beceriler, eğiticiler eşliğinde, 6 kişilik gruplar halinde, bizzat katılımcılar tarafından gerçekleştirilecektir. Eğitimin küçük gruplar halinde gerçekleştirilecek olması dolayısıyla katılımcı sayısı sınırlı olacaktır.

Komisyonumuz hedef kitleyi, 1 Mart 2016 tarihi itibarıyla tıpta uzmanlık eğitiminin ikinci yılını doldurmuş ve 3. yılını tamamlamamış asistanlar olarak belirlemiştir. Herhangi bir gerekçe ile uzun bir izin kullanmış ve ihtisas süresi değişmiş olanlar da halen ihtisaslarının 3. yılında olduklarını kanıtlayan belgelerle (başlangıç tarihine ek olarak kullandıkları iznin belgelerini de ekleyerek) başvurabilirler. Başvuru koşullarını sağlayanlar arasından, başvuru sırasına göre “ilk başvuran” 30 uzmanlık öğrencisi okulda yer almaya hak kazanacaktır.

Kursun finansmanı Türk Dermatoloji Derneği tarafından gerçekleştirilecek ve bu kapsamda, uzmanlık öğrencileri katılım bedeli ödemeyecektir. Ulaşım ve konaklama giderleri ise katılımcılar tarafından karşılanacaktır. Katılımcıların bu okuldan  yararlanabilmesi için Türk Dermatoloji Derneği üyesi olmaları koşulu aranacaktır.

Girişimsel Beceri Okuluna katılmak isteyen uzmanlık öğrencileri, görev yaptıkları kurum, göreve başladıkları tarih ve anabilim dalı başkanı-eğitim sorumlusunun onay belgelerini aşağıda belirtilen e-posta adresine göndererek başvurabilirler. Girişimsel Beceri Okulu’na başvurular “15 Şubat 2016” tarihinde başlayacak ve 1 Mart 2016 tarihinde sona erecektir.

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu

Başvuru Adresi:

sekreterya@turkdermatoloji.org.tr