TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu

Sınav Komisyonu

Dr Meltem Uslu (Başkan)
Dr Evren Odyakmaz Demirsoy (Raportör)
Dr Ayşe Esra Koku Aksu
Dr Deniz Aksu Arıca
Dr Deniz Demirseren
Dr Vefa Aslı Erdemir