TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU

tdyyk

Sınav Komisyonu

2021 Sınav Komisyonu:

Asil Üyeler

Dr Meltem Uslu (Başkan)

Dr Evren Odyakmaz Demirsoy (Raportör)

Dr Ayşe Esra Koku Aksu

Dr Deniz Aksu Arıca

Dr Deniz Demirseren

Dr Vefa Aslı Erdemir

 

Yedek Üyeler

Dr Levent Çınar

Dr Aylin Türel Ermertcan

Dr Ayça Cordan Yazıcı