TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu

Sınav Komisyonu

2024 Sınav Komisyonu:

Asil Üyeler

Dr. D. Deniz Demirseren (Başkan)

Dr. Evren Odyakmaz Demirsoy (Raportör)

Dr. Meltem Uslu

Dr. Ayşe Esra Koku Aksu

Dr. Deniz Aksu Arıca

Prof. Dr. Vefa Aslı Erdemir

 

Yedek Üyeler

Dr. Levent Çınar

Dr. Aylin Türel Ermertcan

Dr. Ayça Cordan Yazıcı

 

2021-2023 Sınav Komisyonu:

Asil Üyeler

Dr. Meltem Uslu (Başkan)

Dr. Evren Odyakmaz Demirsoy (Raportör)

Dr. Ayşe Esra Koku Aksu

Dr. Deniz Aksu Arıca

Dr. Deniz Demirseren

Prof. Dr. Vefa Aslı Erdemir

 

Yedek Üyeler

Dr. Levent Çınar

Dr. Aylin Türel Ermertcan

Dr. Ayça Cordan Yazıcı