TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu

TDYYK Toplantı Kararları Aralık 2008

Toplantı:2
Toplantı tarihi : 13.12.2008
Toplantı yeri: Club Sera Otel, Antalya (1. Dermatoloji Kış Okulu)
Toplantı saati: 16. 00 – 17.00
 
 
Toplantıya katılanlar:
Dr. Neslihan Şendur (Başkan)
Dr. Serap Öztürkcan
Dr. Ayşe Boyvat
Dr. Oya Gürbüz
Dr. Deniz Seçkin
 
 
1- Başkan Dr. Neslihan Şendur tarafından, XIV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’na Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu (TDYYK) üyelerinden katılanlar ve izlenimleri ile ilgili kısa bilgi verildi. Kurultaya gönderilen ve kurulumuzun çalışmalarını özetleyen Dr. Şendur, Dr. Gürbüz ve Dr. Alpsoy tarafından hazırlanan poster diğer üyeler ile paylaşıldı. 1. Dermatoloji Kış Okulu süresince posterin katılımcılar ve eğiticiler tarafından görülebileceği bir konumda salon girişine asılmasına karar verildi.
2- “Dematoloji Yeterlik Sınavı” nın 2009 sonbaharında yapılması görüşü tartışıldı. TDYYK üyeleri tarafından “Dermatoloji Yeterlik Sınavı”nın 2009 yılında Lütfü Tat Simpozyumu sırasında yapılmasının uygun olacağı, ancak Sınav Komisyonunun çalışmalarının tarihi belirleyeceği konusunda görüş birliği sağlandı. TDYYK’nda benimsenen görüşün Sınav Komisyonu Başkanlığına önerilmesine karar verildi.
3- Sınav komisyonu ile iletişimi sağlamak, Sınav Komisyonu toplantılarına katılmak ve TDYYK görüşünün “Sınav Komisyonu”na iletilmesi konusunda Dr. Deniz Seçkin’nin görevlendirilmesine karar verildi. “Sınav Komisyonu”nun toplantısı sonrasında “Dermatoloji Yeterlik Sınavı” tarihin netleştirilmesi kararı alındı.
4- Sınav Komisyonu başkanı Dr Şebnem Özkan’a e-posta ağına Dr. Seçkin’i de dahil etmesi görüşünün önerilmesine karar verildi.
5- Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu’nun kış okulu sonrasında mevcut çekirdek müfredat ve uzmanlık öğrencisinin yıllara göre görev akışını içeren programı ayrıntılandırması ve mevcut karnenin sadeleştirilmesi çalışmalarına öncelik vermesi önerildi. Dr. Gürbüz tarafından mevcut çekirdek müfredat ve yıllara göre uzmanlık öğrencisi görev ve sorumluluk dağılımının bir metin olarak Türk Dermatoloji ve Deri ve Zührevi Hastalıklar derneklerinin web sitelerinde yer almasının sağlandığı bilgisi verildi.
6- Akreditasyon Komisyonu üyelerine 31 Mayıs 2009 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek “Akreditasyon Çalıştayı”na katımlarının ve sonrasında TDYYK’na bilgi vermelerinin önerilmesine karar verildi.
7- Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu’nun, Kış Okulu sonrası değerlendirmeleri ve durumu özetleyen bir raporu, TDYYK’muza, TDD’ne ve TTB-UDEK-UYEK başkanlığına bilgi olarak göndermesi kararı alındı.
 
 
Dr. Neslihan Şendur
Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanı