TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu

TDYYK Toplantı Kararları Mayıs 2009

Toplantı tarihi : 08.05.2009
Toplantı:3
Toplantı yeri: Princess Resort Otel Bodrum (V. Ege Dermatoloji Günleri-Türk Yunan Dermatoloji Simpozyumu)
Toplantı saati: 12.30 – 13.30
 
Toplantıya katılanlar:
 
Katılmayanlar
Dr. Neslihan Şendur (Başkan)
Dr. Nilsel İlter
Dr. Oya Gürbüz
Dr. Serap Öztürkcan
Dr. Sedef Şahin
 
Dr. Akın Aktaş (TDD temsilcisi)
Dr. Murat Harbutluoğlu (Asistan temsilcisi)
 
 
Dr. Deniz Seçkin
Dr. Oktay Taşkapan
Dr. Ayşe Boyvat
Dr. Osman Köse
Dr. Serap Utaş
 
 
 
Gündem:
1. TDYYK- Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu çalışmalarının özetlenmesi
a. I. Dermatoloji Kış Okulu Koordinatörü tarafından TDYYK’na gönderilen raporun okunması
b. II. Dermatoloji Kış Okulu hakkında bilgilendirme
c. Asistan Karneleri
2. TDYYK- Akreditasyon Komisyonu Çalışmaları
a. Akreditasyon Komisyonu tarafından TDYYK’na gönderilen raporun okunması, hazırlanan formların incelenmesi
b. Akreditasyon Komisyonu tarafından belirlenen konuların ( asistan karnelerinin standardizasyonu, yılda yatarak izlemesi gereken hasta sayısı,p.klinik hasta sayısı, kaç girişim?,tam metnine ulaşılabilen dergi sayısı?, rotasyonların standardı?,eğitim toplantılarına katılma tutanağı istenmeli mi?, eğitim becerileri kursu zorunluluğu?) netleştirilmesi
3. Sınav Komisyonu çalışmaları
a. Soru toplama veri tabanının oluşturulması
b. Sınav komisyonu çalışma takviminin belirlenmesi
4. TDYYK üyelerinin değişimi ile ilgili görüşlerin alınması
5. Dilek ve Öneriler
Ek Gündem ; Eğitim Kurultayı ile ilgili görüşlerin alınması ( Dr. N.Şendur)
 
Toplantı Tutanağı ve Kararlar
1- Başkan Dr. Neslihan Şendur tarafından, toplantıya katılamayan üyelerin mazeretleri belirtilerek gündem maddeleri okundu ve oylandı. Ek gündem maddeleri soruldu.
2- Birinci gündem maddesinde belirtilen EPGK çalışmaları özetlendi. Üyelerin görüşleri soruldu. II. Kış Okulu’nun programlanma aşaması gözden geçirilerek, çalışmaların olumlu yönde ilerlediği kaydedildi. Çalışma takviminin EPGK tarafından belirlendiği ve programa uyulduğu belirtildi. Asistan karnelerinin hazırlanması ile ilgili son aşamaya gelindiği, Beceri Rehberleri ile ilgili olarak da bazı figür, resim ve video kayıtlarının eklenebilmesi için biraz daha süreye gereksinim olduğu, belirtildi. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra TDD ve diğer isteyen derneklerin web sayfalarından kolay ulaşım sağlanabileceği konusunda fikir birliğine varıldı.
3- Akreditasyon komisyonunun çalışmaları özetlendi ve komisyon tarafından hazırlanan formların incelenerek, akreditasyon için gerekli olan koşulların oluşturulması konusunda tartışıldı. Komisyon tarafından belirlenen koşulların oluşturulabilmesi için çalışmaların sürdürülmesine karar verildi.
4- Sınav komisyonunun çalışmaları özetlendi. Oluşturulan soru isteme formatı ve olası sınav takvimi tartışıldı. Daha önceki toplantılarda kararlaştırıldığı gibi, Sınav komisyonunun çalışmaları ile ilgili olarak yazılı rapor istenmesine ve sınav tarihinin kesinleştirilebilmesi için görüş sorulmasına, Sınav komisyonu toplantılarına TDYYK’nu temsil etmek üzere Dr. Deniz Seçkin’in davet edilmesi konusunda Sınav komisyonu başkanlığına bilgi verilmesine karar verildi.
5- Dermatoloji eğitiminde izlenen yol, eğitim sürecinde karşılaşılan güçlükler, tüm asistan eğitimi veren kurumlarda, eğitim veren öğretim üyelerinin bilgilendirilmesi, görüşlerin alınması ile ilgili olarak “Dermatoloji Eğitim Kurultayı” başlıklı toplantı yapılması görüşü tartışılarak, her sene Lütfü Tat Simpozyumu ve Ulusal Dermatoloji Kongrelerinde panel düzenlenmesine karar verildi. Alınan Kararların TDD ve ilgili tüm komisyon başkanlarına bildirilmesi görüşü oy birliği ile kabul edildi.
 
 
Dr. Neslihan Şendur
Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanı