TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu

V. Beceri Okulu-Tanısal

Bilimsel programa ulaşmak için tıklayınız.

Değerli Uzmanlık Öğrencileri

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu, Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu olarak “Beceri Okulu” nun 5. sini düzenliyoruz. Bu yıl Beceri Okulu Girişimsel ve Tanısal olmak üzere 2 bölüm şeklinde planlandı.

Tanısal Beceri Okulu

Tanısal beceri okulu 2 Nisan 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.
Tanısal beceri okulunun öğrenim hedefleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

  • Dermatopatolojik Terminoloji ve paternler
  • Olgularla dermatopatolojik tanıda algoritmik yaklaşım
  • Layşmanya, otoimmun büllü hastalıklar ve herpes grubu hastalıklarda Tzanck yayma
  • Demodex, Skabiyez, Nativ preparat,  Paterji, Wood bakısı
  • Patch -Prick test
  • Melanositik lezyonların dermatoskopisi
  • Melanositik olmayan lezyonların dermoskopisi
  • Olgularla Dermoskopi
  • Trikoskopi
  • Kapilleroskopi

Tanısal beceri okuluna 1 Mart 2022 tarihi itibariyle Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanlık eğitimine devam etmekte olan tüm tıpta uzmanlık öğrencilerinin yanısıra, 1 Mart 2020 ve 1 Mart 2021 tarihleri itibariyle beceri okuluna katılma koşullarını karşılayan (aynı tarihlerde tıpta uzmanlık eğitiminin 2. yılını doldurmuş ancak 3. yılını tamamlamamış ve daha önce beceri okuluna katılmamış olanlar) ancak pandemi nedeniyle egitime katılamamış meslektaşlarımız başvurabileceklerdir. Başvurular 7 Mart 2022 Pazartesi günü saat 10.00 itibariyle başlayacak ve 11 Mart 2022 Cuma günü saat 17.00 itibariyle sona erecektir. Başvuru tarihi geldiğinde web sayfasında ilan edilen elektronik adresteki form doldurularak ve aynı elektronik adresteki ilgili yere görev yapılan kurumdan alınan (ana bilim dalı başkanı/eğitim sorumlusu imzalı) tıpta uzmanlık öğrencisi olarak görev yapıldığına dair belge yüklenerek başvuru yapılacaktır.

Tanısal Beceri Okulu Türk Dermatoloji Derneği’nin katkılarıyla gerçekleştirilmektedir. Katılımcıların çevrim içi gerçekleştirilecek bu okula kayıttları Türk Dermatoloji Derneği’nce karşılanacaktır.

Bilimsel açıdan verimli ve pek çok farklı alanda mesleki pratiğe katkısının olacağına inandığımız 5. Dermatoloji Beceri Okulu’nda görüşmek dileğiyle,

Saygılarımızla
Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu
Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu

KURULLAR

Dr. Fatih Göktay

Beceri Okulu Koordinatörü

 

 

Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu

Dr. Fatih Göktay

(Başkan)

Dr. Gülsüm Gençoğlan

(Raportör)

Dr. Güneş Gür Aksoy

Dr. Demet Çiçek

Dr. Çiğdem Asena Doğramacı

Dr. Dilek Seçkin Gençosmanoğlu

Dr. Ayşe Akman Karakaş

Dr. Özlem Özbağçıvan

Dr. Müge Güler Özden

Dr. Mualla Polat