TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU

tdyyk

Yeniden Belgelendirme Değerlendirme Komisyonu

Yeniden Belgelendirme Değerlendirme Komisyonu Üyeleri (2020)

1. Doç. Dr. Berna AKSOY
2. Doç Dr. Esra KOKU AKSU
3. Doç. Dr. Fatma Pelin CENGİZ
4. Doç. Dr. Betül DEMİR
5. Doç. Dr. Filiz TOPALOĞLU DEMİR
6. Prof. Dr. Selma EVRENSEL
7. Doç. Dr. Bilge BÜLBÜL ŞEN
8. Prof. Dr. Evren ODYAKMAZ
9. Doç. Dr. Müge GÜLER ÖZDEN
10. Doç. Dr. Zennure TAKÇI