TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu

Yeterlik Yürütme Kurulu 2004-2008

KURULUŞ TARİHİ: 12.Eylül.2004
YAZIŞMA ADRESİ: Doç.Dr.Oktay Taşkapan, GATA H.Paşa Eğitim Hastanesi, Çamlıca Kampusü, Dermatoloji ve Allerjik Hastalıklar Kliniği, 34660, Acıbadem, Üsküdar-İstanbul
E-posta: oktaytaskapan@hotmail.com

BAŞKAN:
Prof.Dr.Oya Gürbüz (Marmara Üniversitesi Tıp Fak.)
E-mail: oyagurbuz@doruk.net.tr

BAŞKAN YARDIMCISI:
Prof.Dr.Nilsel İlter (Gazi Üniversitesi Tıp Fak.)
E-mail: nilsel@gazi.edu.tr

SEKRETER:
Doç.Dr.Oktay Taşkapan (GATA Haydarpaşa Eğt. Hastanesi)
E-mail: oktaytaskapan@hotmail.com

MUHASİP:
Prof.Dr.Sedef Şahin (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak.)
E-mail: sedefs@hacettepe.edu.tr

ÜYELER:
Prof.Dr.Nilgün Atakan (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak.) /
(Türk Dermatoloji Derneği'nden katılan üye)
E-mail: nilguna@hacettepe.edu.tr

Prof.Dr.Yavuz Harmanyeri (GATA Haydarpaşa Eğt. Hastanesi)
E-mail: yharmanyeri@yahoo.com

Prof.Dr.Güzin Özarmağan (İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fak.)
E-mail: guzino@istanbul.edu.tr

Prof.Dr.Şebnem Özkan (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak.)
E-mail: sebnem.ozkan@deu.edu.tr

Prof.Dr.Sibel Alper (Ege Üniversitesi Tıp Fak.)
E-mail: salper@med.ege.edu.tr

Prof.Dr.Süleyman Pişkin (Trakya Üniversitesi Tıp Fak.)
E-mail: spiskin@trakya.edu.tr ve spiskin@yahoo.com

Doç.Dr.Deniz Seçkin (Başkent Üniversitesi Tıp Fak.)
E-mail: denizs@baskent-ank.edu.tr

EĞİTİM VE SINAV KURULU

Prof.Dr.Şebnem Özkan (Ege Bölgesi / Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak.)
E-mail: sebnem.ozkan@deu.edu.tr

Prof.Dr.Oya Gürbüz (Marmara Bölgesi /Marmara Üniversitesi Tıp Fak.)
E-mail: oyagurbuz@doruk.net.tr

Prof.Dr.Sedef Şahin (İç Anadolu Bölgesi /Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak.)
E-mail: sedefs@hacettepe.edu.tr

Prof.Dr.Erkan Alpsoy (Akdeniz Bölgesi / Akdeniz Üniversitesi Tıp Fak.)
E-mail: ealpsoy@akdeniz.edu.tr

Prof.Dr.Sema Aytekin (Güneydoğu Anadolu Bölgesi / Dicle Üniversitesi Tıp Fak.)
E-mail: saytekin@dicle.edu.tr

Prof.Dr.Muammer Seyhan (Doğu Anadolu Bölgesi / İnönü Üniversitesi Tıp Fak.)
E-mail: mseyhan@inonu.edu.tr

Prof.Dr.Sevgi Bahadır ( Karadeniz Bölgesi / Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fak.)
E-mail: sbahadir@meds.ktu.edu.tr

Doç.Dr.Emel Güngör (İç Anadolu Bölgesi / Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
E-mail: emelgungor@yahoo.com

Doç.Dr.Nahide Onsun (Marmara Bölgesi / Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi)
E-mail: nahideonsun@hotmail.com

Prof.Dr.Neslihan Şendur (Ege Bölgesi / Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi)
E-mail: neslihansendur@yahoo.com