TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu

Yeterlik Yürütme Kurulu 2008-2010

Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu Üyeleri:
Dr. Neslihan Şendur (Başkan)
Dr. Oktay Taşkapan (Raportör)
Dr. Oya Gürbüz
Dr. Ayşe Boyvat
Dr. Osman Köse
Dr. Serap Utaş
Dr. Nilsel İlter
Dr. Sedef Şahin
Dr. Deniz Seçkin
Dr.Serap Öztürkcan
Dr. Akın Aktaş (TDD üyesi)


Yedek üyeler:
Dr. Hayriye Sarıcaoğlu
Dr. Teoman Erdem
Dr. Nilgün Solak Tekin
Dr. Ülker Gül
Dr. Mustafa Kulaç


Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu:
Dr. Erkan Alpsoy (Başkan) - Akdeniz Bölgesi
Dr. Oya Gürbüz - Marmara Bölgesi
Dr. Nahide Onsun - Marmara Bölgesi
Dr. Neslihan Şendur - Ege Bölgesi
Dr. Berna Şanlı Erdoğan - Ege Bölgesi
Dr. Ayşe Boyvat - İç Anadolu Bölgesi
Dr. Gül Erkin - İç Anadolu Bölgesi
Dr. Sevgi Bahadır - Karadeniz Bölgesi
Dr. Sema Aytekin - Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Dr. Yelda Karıncaoğlu (raportör) -  Doğu Anadolu Bölgesi
Dr. Sevinç Elinç (Asistan temsilcisi)

 

Sınav Komisyonu:
Dr. Göksun Karaman (Başkan)
Dr. Şebnem Özkan
Dr. Ertan Yılmaz
Dr. Gül Erkin
Dr. Tülin Ergun
Dr. Murat Öztaş
Dr. Ayten Ferahbaş
Dr. Soner Uzun
Dr. Rıfkiye Küçükoğlu
Dr. Nuran Allı


Akreditasyon Kurulu:
Dr. Sedef Şahin
Dr. Serap Utaş
Dr. Güliz İkizoğlu
Dr. Meltem Önder
Dr. İdil Ünal
Dr. Serap Öztürkcan
Dr. Vahide Baysal
Dr. Mukaddes Kavala
Dr. Ayşen Karaduman
Yedek üyeler
Dr. Ayşe Boyvat
Dr. Şükran Tunalı
Dr. Emel Erkek
Dr. Ertuğrul Aydemir