TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu

Yeterlik Yürütme Kurulu 2014-2017

Asil Üyeler

Dr. Erkan ALPSOY (Başkan)
Dr. Hayriye SARICAOĞLU (Başkan Yard.)
Dr. Gonca ELÇİN (Sekreter)
Dr. Başak YALÇIN
Dr. Kamer GÜNDÜZ
Dr. Arzu KILIÇ
Dr. Filiz CANPOLAT
Dr. Işıl İNANIR
Dr. Emek KOCATÜRK
Dr. Pelin KARTAL DURMAZLAR
Dr. Akın Aktaş (TDDYK üyesi)

Yedek Üyeler

Dr. Emine Tamer
Dr. Necmettin Akdeniz