TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu

Yeterlik Yürütme Kurulu 2020-2023‎

Asil Üyeler

Dr. Rebiay KIRAN (Başkan)
Dr. Ayça Cordan YAZICI (Başkan Yard.)
Dr. Arzu KILIÇ (Sekreter)
Dr. Ali Haydar PARLAK
Dr. Emek Kocatürk GÖNCÜ
Dr. Meltem USLU
Dr. Düriye Deniz DEMİRSEREN
Dr. Emine TAMER
Dr. Vefa Aslı ERDEMİR
Dr. Ayşe Esra Koku AKSU
Dr. Selda Pelin KARTAL (TDDYK üyesi)

Yedek Üyeler

Dr. Filiz CANPOLAT